HRÁČSKE POPLATKY 

Pre hokejovú sezónu 2017/2018, schválené VZ HK95 Považská Bystrica dňa 22.04.2017

( trvanie hokejovej sezóny od 08/2017 do 03/2018, spolu 8 mesiacov )


hokejové kategórie

Cena / Mesiac

Predprípravka  0-1-2

( poprosíme úhradu elektronicky na nižšie uvedený IBAN, a to každý mesiac najneskôr do 20-teho príslušného mesiaca.  

napr. za September najneskôr do 20.09.2017 )

IBAN: 

VS:

10€

Prípravka  3-4


15€

5 ŠHT / 6 ŠHT


30€

7 ŠHT / 8 ŠHT / 9 ŠHT


35€

DORAST


40€

Všetky platby Vás prosíme uhradiť výhradne na bankový účet klubu, IBAN : 

VS: